Zmiany w Regulaminie Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2022

Polska Akademia Filmowa w zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. głosowaniu wszystkich Członkiń i Członków podjęła następujące decyzje:

Zmiany tymczasowe w edycji Orły 2022

  1. W związku przedłużającym się stanem pandemii i związanym z tym zamknięciem kin w okresie od 01.01 do 11.02.2021 oraz 20.03 do 20.05.2021, a także znaczącym ograniczeniem dopuszczalnej liczby widzów w kinach w ciągu okresu kwalifikacyjnego okres kwalifikowania filmów oraz seriali, który rozpoczął się 01.03.2021, przedłuża się o jeden miesiąc, to jest do dnia 31.01.2022 r. włącznie.
  2. Wyjątkowo do Konkursu na Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 2022 kwalifikuje się także filmy powyżej 70 minut, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie w wyniku pandemii swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin,
  3. Wyjątkowo do Konkursu na Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 2022 kwalifikuje się także filmy powyżej 70 minut, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ograniczone możliwości działania kin w wyniku pandemii swoją premierę miały na platformach VOD dostępnych w Polsce, a następnie miały co najmniej 7 dni nieprzerwanej (niepremierowej) dystrybucji kinowej,
  4. Ze względu na wyjątkowe poszerzenie sposobu kwalifikowania filmów i związaną z tym trudność zebrania pełnej informacji, odpowiedzialność za poinformowanie organizatorów Konkursu Polskie Nagrody Filmowe Orły o spełnieniu warunku kwalifikacji przez film spoczywa także na producencie filmu.

Zmiany w Regulaminie Polskich Nagród Filmowych Orły

  1. Nagroda w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny przyznawana jest wiodącemu reżyserowi i wiodącemu scenarzyście serialu, głównemu producentowi, nadawcy, który dokonał premierowego nadania, po jednej Statuetce i Dyplomie.
  2. W kategorii Najlepsza Muzyka kandyduje autor/zy oryginalnej muzyki skomponowanej specjalnie do zakwalifikowanego filmu, stanowiącej co najmniej 30% czasu trwania wszystkich utworów muzycznych użytych w filmie.
  3. W przypadku kategorii: Najlepszy Film Dokumentalny oraz Najlepszy Filmowy Serial Fabularny, warunkiem zakwalifikowania się filmu lub serialu do konkursu, jest premiera w stacji telewizyjnej dostępnej w Polsce, lub premiera na platformie VOD dostępnej w Polsce, w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze.
  4. W przypadku stanu nadzwyczajnego (np. stanu epidemii) obejmującego znaczną część okresu kwalifikacyjnego Dyrektor Konkursu Polskie Nagrody Filmowe Orły może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu kwalifikacyjnego.


Aktualna treść Regulaminu Orłów dostępna jest tu…