Znamy wstępną listę filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2013

W związku z przygotowaniami do jubileuszowej, 15. edycji Polskich Nagród Filmowych Orły, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej, została przygotowana wstępna lista filmów, które będą kandydowały do Orłów 2013.

Zgodnie z regulaminem do Polskich Nagród Filmowych Orły “kwalifikowany jest film spełniający następujące warunki: jest filmem polskim (…), jest filmem kinowym pełnometrażowym, to znaczy o długości powyżej 50 min. ekranowych, był rozpowszechniany nieprzerwanie przez co najmniej tydzień, na ogólnie dostępnych, płatnych seansach kinowych w Polsce po raz pierwszy w czasie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia roku poprzedzającego rok edycji”.

Poniżej umieszczamy listę filmów, które już spełniły warunki udziału w konkursie.

Lista została sporządzona według danych dostarczonych przez niezależne podmioty, w tym firmę boxoffice. Według zebranych danych, do dnia 31 grudnia 2012 roku warunki umożliwiające kandydowanie do Orłów 2013 spełniło 31 filmów.

“Bez wstydu”, reż. Filip Marczewski

“Big Love”, reż. Barbara Białowąs

“Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”, reż. Wiktor Skrzynecki

“Hans Kloss – stawka większa niż śmierć”, reż. Patryk Vega

“Heniek”, reż. Eliza Kowalewska, Grzegorz Madej

“Ixjana”, reż. Józef Skolimowski, Michał Skolimowski

“Jesteś Bogiem”, reż. Leszek Dawid

“Kac WAWA 3D”, reż. Łukasz Karwowski

“Kobieta z piątej dzielnicy”, reż. Paweł Pawlikowski

“Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości”, reż. Paweł Czarzasty

“Księstwo”, reż. Andrzej Barański

“Lato w mieście”, reż. Agnieszka Gomułka

“Lęk wysokości”, reż. Bartosz Konopka

“Mój rower”, reż. Piotr Trzaskalski

“Nad życie”, reż. Anna Plutecka-Mesjasz

“Sztos 2”,reż. Olaf Lubaszenko

“Obława”,reż. Marcin Krzyształowicz

“Od pełni do pełni”, reż. Tomasz Szafrański

“Piąta pora roku”, reż. Jerzy Domaradzki

“Pokłosie”, reż. Władysław Pasikowski

“Proste pragnienia”, reż. Marek Stacharski

“Robert Mitchum nie żyje”, reż. Olivier Babinet, Fred Kihn

“Rzeź”, reż. Roman Polański

“Sanctuary”, reż. Norah McGettigan

“Sponsoring”, reż. Małgośka Szumowska

“Supermarket”, reż. Maciej Żak

“Trzy siostry T”, reż. Maciej Kowalewski

“W sypialni”, reż. Tomasz Wasilewski

“Yuma”, reż. Piotr Mularuk

“Z daleka widok jest piękny”, reż. Anna i Wilhelm Sasnal

“Znieważona ziemia” reż. Michale Boganim

Ponieważ lista filmów kandydujących do Orłów sporządzana jest “na podstawie danych pochodzących od wiarygodnego podmiotu prowadzącego badania rynku w zakresie dystrybucji filmowej w Polsce lub na wniosek producenta filmu, popartego oświadczeniem dystrybutora” producenci i dystrybutorzy filmów, które spełniły warunek kwalifikacyjny, a nie znajdują się na liście, proszeni są o przekazanie informacji do organizatorów do 7 stycznia 2013 na adres pnf@pnf.pl.

Polskie Nagrody Filmowe Orły, doroczne nagrody Polskiej Akademii Filmowej, są przyznawane od 1999 roku. Wyłaniająca nominowanych i laureatów Polska Akademia Filmowa to odpowiednik narodowych akademii filmowych, przyznających takie nagrody jak francuskie Cezary, czeskie Lwy czy hiszpańskie Goya, a w Europie – Europejska Akademia Filmowa, przyznająca Europejskie Nagrody Filmowe.

Głosowanie na Orły jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia rezultatu. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje czołowa na świecie firma audytorsko-doradcza PwC, gwarantująca wiarygodność procesu głosowania. Do czasu otwarcia kopert na każdym etapie wyniki głosowania znają tylko dwa partnerzy PwC, którzy osobiście nadzorują i gwarantują prawidłowość procesu zliczania głosów.

Głosowanie na Orły 2013 rozpocznie się 10 stycznia 2013 roku, nominowanych do Polskiej Nagrody Filmowej poznamy 7 lutego 2013 roku. Ceremonia Polskich Nagród Filmowych Orły została przewidziana na 4 marca 2013 roku.

Polskie Nagrody Filmowe Orły są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową dla Polskiej Akademii Filmowej. Patronami medialnymi są: TVP2, Polskie Radio Trójka, Twój Styl, Film, Kino, SHOW, gazeta.pl, stopklatka.pl. Partnerem przeglądu on-line jest kinoplex.pl. Partnerem Orłów firma PwC. Sponsorzy Orłów 2013 to: Jean Luis David, Four Colors. Partnerem organizacji gali jest Piramida Film.

Kontakt:

Iza Igel

iza_igel@pnf.pl

501 338 454