Zmiany w Regulaminie Orłów 2021

W bezpośrednim głosowaniu zwykłą większością głosów Polska Akademia Filmowa zadecydowała w przypadku Konkursu Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2021 o przyjęciu wyjątkowych odstępstw od reguł określonych w Regulaminie.

ZMIANY W REGULAMINIE ORŁÓW 2021

  1. Okres kwalifikowania filmów oraz seriali zostaje przedłużony o dwa miesiące, do dnia 28 lutego 2021 włącznie.
  2. Wyjątkowo dopuszcza się do Konkursu filmy powyżej 70 minut, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin w Polsce, tj. od 12 marca do 6 czerwca br. i od 7 listopada br. aż do otwarcia kin przed dniem 28.02.2021 roku.
  3. W przypadku kategorii: Najlepszy Film Dokumentalny oraz Najlepszy Filmowy Serial Fabularny, warunkiem zakwalifikowania się filmu lub serialu do konkursu, jest premiera w stacji telewizyjnej dostępnej w Polsce, lub premiera na platformie vod dostępnej w Polsce, w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze.
  4. Ze względu na wyjątkowe poszerzenie sposobu kwalifikowania filmów i związaną z tym trudność zebrania pełnej informacji, odpowiedzialność za poinformowanie organizatorów Konkursu Polskie Nagrody Filmowe Orły 2021 o spełnieniu warunku kwalifikacji przez film spoczywa także na producencie filmu.

PEŁNY REGULAMIN ORŁÓW 2021 >>>