Ze smutkiem i żalem żegnamy

KRZYSZTOFA KRAUZE

wybitnego reżysera,twórcę pięknych filmów, które pamiętamy,
otwartego na świat i ludzi dobrego człowieka,
Laureata Orłów.