UWOLNIENIE OLEGA SENCOWA: Sejm RP przyjął uchwałę z apelem do władz Federacji Rosyjskiej o uwolnienie Olega Sencowa i innych obywateli Ukrainy

Dzisiaj Sejm RP przyjął uchwałę z apelem do władz Federacji Rosyjskiej o uwolnienie Olega Sencowa i innych obywateli Ukrainy uwięzionych z przyczyn politycznych w rosyjskich więzieniach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Posłankom i Posłom, a szczególnie pani Wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, zasłużonej członkini Polskiej Akademii Filmowej, za Jej wkład w przyjęcie tej uchwały.

Dariusz Jabłoński,

Polska Akademia Filmowa, Prezydent

Pełny tekst uchwały tutaj:

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach z przyczyn politycznych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach.

Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa, skazanego w sierpniu 2015 r. na 20 lat kolonii karnej na podstawie paragrafu o terroryzmie. 14 maja br. ogłosił on bezterminową głodówkę i wystąpił z żądaniem uwolnienia 64 ukraińskich więźniów politycznych. Wolności dla samego siebie Sencow nie żąda – gotów jest umrzeć. Stan jego zdrowia budzi najwyższe zaniepokojenie. Okazując solidarność z nim, głodówkę rozpoczęło szereg innych osób, w tym skazany w tym samym procesie na 10 lat kolonii karnej krymski aktywista Euromajdanu Ołeksandr Kołczenko.

4 czerwca 2018 r. sąd w Moskwie skazał na 12 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dziennikarza Romana Suszczenkę – paryskiego korespondenta ukraińskiej agencji informacyjnej, zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa we wrześniu 2016 r. przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa zaraz po przylocie do Moskwy. O jego uwolnienie apelowali dziennikarze i parlamentarzyści z wielu krajów, w tym z Polski.

Uwolnienia prześladowanych ze względów politycznych obywateli Ukrainy oczekują miliony przedstawicieli demokratycznego świata.