Spotkanie Polskiej Akademii Filmowej z Olegiem Sencowem

Zapraszamy pierwsze w Polsce spotkanie z Olegiem Sencowem – ukraińskim reżyserem, pisarzem i aktywistą społecznym przez ostatnie pięć lat przebywającym w rosyjskim więzieniu z powodów politycznych. Polska Akademia Filmowa od początku wspierała Olega i zabiegała o jego uwolnienie.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 października o godz. 18.30 w warszawskim kinie Muranów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzenie zaproszenia będzie miało miejsce wg zasady kolejności zgłoszeń. Potwierdzenia prosimy wysyłać na adres: pnf@pnf.pl

Oleg Sencow, ukraiński reżyser, pisarz i aktywista społeczny, w latach 2014-19 – więzień polityczny.

W 2012 r. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie zadebiutował filmem „Gaamer”. Był uczestnikiem Euromajdanu. W maju 2014 roku został aresztowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji w jego domu w Symferopolu na Krymie i oskarżony o terroryzm. Przewieziony potajemnie do Rosji, był więziony bez wyroku przez kilkanaście miesięcy w moskiewskim więzieniu Lefortowo. Sencow był zaangażowany w wydarzenia na Majdanie, a potem protestował przeciwko aneksji przez Rosję rodzinnego Krymu, gdzie mieszkał wraz z żoną i dwójką dzieci.

Proces Olega zaczął się w lipcu 2015 roku w Rostowie nad Donem, po ponad roku od uwięzienia. Podczas przesłuchań główny świadek oskarżenia przed sądem odwołał swoje zeznania obciążające Sencowa jako złożone pod presją i przymusem. Mimo tego Oleg został skazany. Apelacja i apele międzynarodowej społeczności ludzi kultury zostały przez władze rosyjskie odrzucone. W maju 2018 roku przebywający w rosyjskim łagrze Sencow rozpoczął trwający 145 dni strajk głodowy, żądając zwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. Sencow pod groźbą przymusowego karmienia z powodu krytycznego stanu zdrowia przerwał swoją głodówkę w październiku 2018 roku. Nawet będąc w więzieniu Sencow kontynuował walkę o swoje przekonania i wolność Ukrainy.

Polska Akademia Filmowa od momentu zatrzymania Olega Sencowa nie ustawała w staraniach o uwolnienie reżysera, organizując liczne akcje wsparcia, zbiórki pieniędzy na potrzeby jego rodziny oraz coroczną akcję solidarności podczas ceremonii Polskich Nagród Filmowych Orły.

7 września  br., po 5 latach od uwięzienia, Oleg został ułaskawiony i wrócił na Ukrainę wraz z 34 innymi więźniami.