Oleg Sencow wolny!!!

Ukraiński reżyser wieziony od 2014 roku przez Rosje Oleg Sencow jest już na Ukrainie!

W imieniu Polskiej Akademii Filmowej dziękuję całej społeczności filmowej na świecie oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie ustawali w pokojowej walce o Jego uwolnienie. Międzynarodowa solidarność ocaliła Olega i pozwala nam wierzyć, że razem obronimy nasz Lepszy Świat.

Przypominam, że słynny przywódca Solidarności Lecha Wałęsa zgłosił Olega do Pokojowej Nagrody Nobla. Wszyscy działajmy od dzisiaj na rzecz jej przyznania Olegowi!

Utrzymajmy to wszystko, co wyzwoliło w nas działanie Olega.

Dariusz Jabłoński
Prezydent Polskiej Akademii Filmowej

————————————————–

Oleg Sentsov is free!!!

Ukrainian director imprisoned by Russia since 2014, Oleg Sencow is already in Ukraine!

On behalf of the Polish Film Academy, I would like to thank film community in entire world and all people of good will who have not ceased to peacefully fight for his release. International solidarity has saved Oleg and allows us to believe that together we will defend our Better World.

As you know the famous Solidarity leader Lech Walesa nominated Oleg for the Nobel Peace Prize. Let’s make all the efforts from today to make it granted to Oleg!

Let’s carry with everything good what Oleg’s action triggered in us.

Dariusz Jablonski
President of the Polish Film Academy