Oleg Sencow po 145 dniach przerwał strajk głodowy

Po 145 dniach ukraiński reżyser i aktywista Oleg Sencow przerwał protest głodowy. Jak informują przedstawiciele więzienia, w którym jest osadzony, niebawem rozpocznie się proces jego rehabilitacji. Lekarze opracowali specjalną dietę, która ma pomóc mu dojść do siebie. We własnoręcznie napisanym liście Sencow potwierdził fakt zaprzestania głodówki. Wyjaśnił również powody swojej decyzji. Oto treść listu:

Do wszystkich zaniepokojonych!
Z uwagi na krytyczny stan mojego zdrowia i patologiczne zmiany w narządach wewnętrznych podjęto decyzję by karmić mnie siłą. Moje postanowienia nie będą już brane pod uwagę, gdyż podobno nie jestem w stanie odpowiednio ocenić stanu swojego zdrowia i niebezpieczeństwa, które mi zagraża. Przymusowe karmienie odbywa się pod pretekstem ratowania życia pacjenta. W tych warunkach jestem zmuszony zaprzestać strajku głodowego od jutra, czyli 6 października 2018 roku. Przez 145 dni walczyłem, straciłem 20 kg wagi i jestem fizycznie wyczerpany, ale cel nie został osiągnięty. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy mnie wspierali i proszę o przebaczenie tych, których zawiodłem. Chwała Ukrainie!

Oleg Sencow
5 października 2018

After 145 days the Ukrainian director and activist Oleg Sencow stopped the hunger strike. In a hand-written letter Sencow explained the reasons for his decision:

To those who remain concerned!
Due to the critical condition of my health, and the pathological changes to my internal organs, there are plans to force feed me in the near future. My interests are no longer being considered. I am being treated as though I am incapable of adequately assessing the state of my own health and the level of danger threatening it. Forced feeding will be carried out under the pretext of saving a patient’s life. Under these conditions I am being forced to stop my hunger strike as of tomorrow, that is, October 6, 2018. For 145 days I have been fighting, I have lost 20kg of weight, and am physically exhausted, but the goal has not been achieved. I am grateful to all those who supported me and I ask for forgiveness from those whom I have failed. Glory to Ukraine!

Oleg Sentsov
October 5, 2018

sencow-list