Nominowani do Orłów 2022 przeciw wojnie na Ukrainie

Nominowani do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2022 wyrazili sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie włączając się w akcję #StopRussianWar.

To protest przeciwko rosyjskiej agresji na wolny naród ukraiński, który toczy heroiczną wojnę za swoją i naszą wolność. Polska Akademia Filmowa i wszyscy polscy filmowcy niosą realną pomoc ukraińskim filmowcom i ich rodzinom tu, w Polsce. Wysyłamy też na Ukrainę sprzęt filmowy, kamizelki kuloodporne i hełmy dla tych którzy przekazują światu obrazy z tej wojny Naszą powinnością jest wspierać Ukraińców. Nie możemy być bierni wobec rosyjskiego bestialstwa, wydarzeń z Buczy i innych zakątków Ukrainy, gdzie dochodzi do niebywałego odczłowieczenia, dlatego wzywamy filmowców na całym świecie, szczególnie tych popularnych, do przyłączenia się do protestu i zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec tej wojny. Stop Russian War – mówił Dariusz Jabłoński.

Prezydent Akademii zachęcał do nieustawaniu w proteście, apelując o jak największe zaangażowanie w akcję niesienia pomocy poszkodowanym i uchodźcom.

Zdjęcia: Teodor Klepczyński