Kategoria Najlepsza Charakteryzacja w Polskich Nagrodach Filmowych

W nawiązaniu do  wypowiedzi dotyczących wprowadzenia nagrody za Najlepszą Charakteryzację w konkursie Polskich Nagród Filmowych Orły, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, pragnę potwierdzić, że dla mnie, także dla organizatorów Akademii, jak i – jak przypuszczam – Jej członków, potrzeba dołączenia do Orłów takiej nagrody jest oczywista.

 Osobiście i z udziałem dyrektor Akademii Izabeli Wójcik od kilku lat prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami tego zawodu, z własnej inicjatywy i z inicjatywy wybitnych przedstawicieli środowiska, jednak nie udało się wypracować rozwiązania głównej kwestii. Otóż, aby powstała nowa nagroda, do grona członków Polskiej Akademii Filmowej jednorazowo musi zostać wprowadzona w drodze głosowania wszystkich akademików reprezentatywna grupa najlepszych przedstawicieli tego zawodu, którzy będą przyznawać nominacje w kategorii Najlepsza Charakteryzacja.

Naszym zdaniem, stworzenie jasnych, zrozumiałych dla wszystkich przedstawicieli tej sztuki i dla Akademików kryteriów wybrania takiej reprezentacji jest głównym wyzwaniem zarówno dla Akademii, jak i środowiska charakteryzatorów. To warunek, by Nagroda miała szacunek i nie doprowadziła do skłócenia środowiska. W dotychczasowych rozmowach nie udało się wypracować takich kryteriów.

Stworzenie takiej Nagrody oznacza dla organizującej działania Akademii Niezależnej Fundacji Filmowej dodatkowy wysiłek finansowy i choć już teraz pozyskanie finansowania nie jest sprawą łatwą ani oczywistą, Fundacja potwierdza gotowość do szukania dodatkowych środków na koszty związane z utworzeniem nagrody za Najlepszą Charakteryzację.

Deklaruję, że Akademia przejmie inicjatywę i w jej wyniku przedstawię członkom Akademii pod głosowanie proponowaną drogę do wprowadzenia kategorii za Najlepszą Charakteryzację do Orłów 2020.

Z poważaniem,

Dariusz Jabłoński

Polska Akademia Filmowa, Prezydent